TO YEN NGUYEN CHAT 100% DUOC NUOI TA NHA YEN CUA CTY CP YEN MEKONG - TU VAN 24/24: 0907-097-567
Tổ Yến Chưng đường Phèn | Tổ Yến Nguyên Chất - Tổ Yến Thô - Cty CP Yến Mekong
Tổ yến chưng đường phèn
Tháng Năm 16th, 2014

Tổ yến chưng đường phèn

Tổ yến chưng đường phèn Nguyên liệu – 15gr tổ yến nguyên chất tươi (hoặc 3g tổ yến nguyên tổ). – 1 chén nước lọc. – 20gr đường phèn đã hoà tan. – 3 lát gừng thái thành sợi. Chế biến Cho gừng và tổ Yến nguyên chất vào chén chưng cách thuỷ 10 – … Read more

No